Credit Card Bit

ממשיכים את דרכו של חיים טופול

טוען. . .
גוייס על-ידי תורמים
תרומה מהירה

עמותת כפר נהר הירדן כואבת על לכתו של נשיא העמותה, חתן פרס ישראל, השחקן חיים טופול ז"ל ומשתתפת בצער המשפחה. טופול, ממייסדי כפר נהר הירדן, שימש יו"ר העמותה מהקמתה עד שנת 2020, אז מונה לנשיא העמותה.


בעשייתו המסורה היווה חיים השראה לכל באי ומכרי הכפר. חיים דאג לבקר בכפר באופן קבוע, לפגוש את הילדים והילדות, לעודד אותם וללוותם במהלך שהותם. כאחד המדריכים, היה פוגש טופול את הילדים בקיר הטיפוס, מופיע איתם בהצגות, רוקד איתם בהרקדות ומבלה איתם בפעילויות השונות.  


חיים יישאר לנצח חלק בלתי נפרד מעמוד השדרה של הכפר ומורשתו תמשיך איתנו דורות קדימה. יהי זכרו ברוך.


הצטרפו כמגייסים בקמפיין ועזרו לנו להגיע ליעד

₪120
מימון ציוד רפואי לילד

בעזרת תרומה קבועה של 120 ש"ח בחודש, תעניקו לילד אחד בחודש את הציוד הרפואי הנדרש ע"מ להתארח בכפר נהר הירדן.

₪180
להעניק חוויית פארק אתגרי לילד

בעזרת תרומה קבועה של 180 ש"ח בחודש, תעניקו פעילות ספורט אתגרי, מונגשת לילדים.ות המתניידים בכסא גלגלים, לילד אחד בכל חודש.

₪330
מימון ארוחות מותאמות תזונתית לילד

בעזרת תרומה קבועה של 330 ש"ח בחודש, תעניקו לילד אחד בחודש ארוחות עשירות ומגוונות במהלך האירוח בכפר נהר הירדן.

₪950
מימון יום פעילות מלא לילד

בעזרת תרומה של 950 ש"ח, תעניקו יום פעילות מלא לילד המתארח בכפר נהר הירדן.

₪5,000
להעניק מחזור נופש מלא לילד

בעזרת תרומה של 5,000 ש"ח, תעניקו מחזור פעילות מלא לילד הכולל שלל פעילויות מעצימות, ליווי רפואי מלא ואינספור חיוכים וחוויות שיקח הלאה.

תורמים
מגייסים
אין תורמים עדיין לקמפיין זה
טוען. . .
אין מגייסים עדיין לקמפיין זה
טוען. . .
עיגול לטובה
טוען. . .
גוייס על-ידי תורמים
תרומה מהירה
Credit Card Bit
₪120
מימון ציוד רפואי לילד

בעזרת תרומה קבועה של 120 ש"ח בחודש, תעניקו לילד אחד בחודש את הציוד הרפואי הנדרש ע"מ להתארח בכפר נהר הירדן.

₪180
להעניק חוויית פארק אתגרי לילד

בעזרת תרומה קבועה של 180 ש"ח בחודש, תעניקו פעילות ספורט אתגרי, מונגשת לילדים.ות המתניידים בכסא גלגלים, לילד אחד בכל חודש.

₪330
מימון ארוחות מותאמות תזונתית לילד

בעזרת תרומה קבועה של 330 ש"ח בחודש, תעניקו לילד אחד בחודש ארוחות עשירות ומגוונות במהלך האירוח בכפר נהר הירדן.

₪950
מימון יום פעילות מלא לילד

בעזרת תרומה של 950 ש"ח, תעניקו יום פעילות מלא לילד המתארח בכפר נהר הירדן.

₪5,000
להעניק מחזור נופש מלא לילד

בעזרת תרומה של 5,000 ש"ח, תעניקו מחזור פעילות מלא לילד הכולל שלל פעילויות מעצימות, ליווי רפואי מלא ואינספור חיוכים וחוויות שיקח הלאה.

עיגול לטובה